GDPR Policy

Behandling av personuppgifter (”GDPR”)

Information om hantering av personuppgifter Fixphone Västerbotten AB

Fixphone Västerbotten AB värnar om din personliga integritet. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig säker och trygg när du lämnar in dina personuppgifter till oss. Vi är öppna och transparenta på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Fixphone Västerbotten AB med organistionummer 5590538913 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av iStores.

Vi samlar in dina uppgifter när du handlar hos oss, kontaktar vår kundtjänst eller beställer något tjänst eller produkt på nätet. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och betalningsuppgifter.

Ändamålen till varför vi sparar vissa personuppgifter om dig är. 1- För att kunna hantera din beställning av tjänst eller produkt. 2- För att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. 3- För att kunna hantera kundtjänsteärenden. 4-För att kunna skicka dig relevant marknadsföring.

iStores delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Vi spara dina personuppgifter så länge som det behövs men aldrig mer än vad den aktuella lagen tillåter.Du har rätt att få insyn vilka uppgifter som vi registrerat om dig i vår databas. För att få insyn i den informationen måste du kontakta oss. Vi kan begära kompletterande information för att säkerställa att uppgifterna lämnas till rätt person.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.